Vaderdagrit
Agenda
Foto's
Links
Restauratie
Paersstjal
Home

 

 

Welkom op onze website.

 

Op deze site vind u onder andere foto's en een restauratieverslag van een
Sparta GH 50 Grand Sport uit 1964.

Verder nog mooie foto's van diverse merken oldtimers al dan niet gerestaureerd.

Er wordt door een aantal vrijwilligers ieder jaar een tourtocht georganiseerd

waarvan u op deze site na afloop diverse foto's terug kunt zien.

 

Na 15 jaar vriendenclub hebben we uiteindelijk besloten om onze club een officieel gezicht te geven.
Tijdens de oprichtingsvergadering op 19 maart 2012 heeft e.e.a. geleid tot het oprichten van
“OLDTIMER BROMFIETSCLUB REUVER” met als verkorte naam “OBC Reuver”.
Onze vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel d.d. 22 maart 2012 onder nr. 54937469

Door te kunnen optreden als officiële vereniging bereiken we verbetering van onze positie m.b.t. de organisatie van evenementen, toerritten en overige activiteiten.

 

 

Het bestuur heeft de volgende samenstelling,

Voorzitter: Har van Dijck Tel 077-4742230 Fax: 077-4742230

Secretaris: Jos Muisers Tel. 077-4744390

Penningmeester: Twan Smeets Tel. 077-4742484

E-mailadres: OBCReuver@Gmail.com

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN STATUTEN OBC REUVER.